Bodens kommun erbjuder dig som är fyller 16 och upp till 19 år tre veckors feriejobb under sommaren. Det ger dig chansen att tjäna egna pengar, samtidigt som du skaffar dig värdefull erfarenhet inför framtiden.

En förutsättning är att du söker jobbet inom angiven tid och att du är skriven i Bodens kommun. Ansökan öppnar den 26 mars och stänger den 22 april. Du gör din ansökan här nedan:

Ansök om sommarjobb här!

Här hittar du en lathund till hur du söka sommarjobb

Tidsperiod

Bodens kommun kan erbjuda dig 3 veckor feriejobb under dessa perioderna:

  • Period  1: 18 juni – 6 juli
  • Perido 2: 9 juli – 27 juli
  • Period 3: 30 juli – 17 augusti
  Den första perioden innehåller midsommarveckan och blir kortare än de övriga. Kom ihåg att kolla med din familj när det passar att du sommarjobbar. Det är inte säkert du kan få ett feriearbete enligt dina önskemål vare sig typ av arbete eller period för arbetet. Byte av period och arbetsplats är inte tillåtet.

Arbetstid

Du arbetar mellan 6 till 8 timmar per dag och har rätt till minst 30 minuters obetald lunch. Infaller din period under midsommarafton blir perioden 1 dag kortare. Du får maximalt arbeta 120 timmar. Man får inte arbeta mellan kl 23.00 och kl 6.00.

På din ferieplats det finns en arbetsledare som ska se till att det finns arbetsuppgifter under hela arbetsdagen och hela perioden. Innan start så kommer du få nödvändig information om din arbetsplats så som:

  • Kläder efter väder och arbetsuppgifter
  • Resor till och från arbetet

Lön

Lönen för 2018 är:
  • Ungdom 16 år - 17 år - 56 kr/timme
  • Ungdom 18 år - 19 år - 61 kr/timme
I beloppet ingår semesterersättning.

Arbetsgivaren är alltid skyldig att dra skatt om inte annat har angetts.

Om du vet att du kommer att tjäna mer än 19 247 kr under hela året ska du kontakta kommunens personalkontoret och meddela att de ska dra skatt på din ferielön. I annat fall förutsätts du tjäna under 19 247 kr vilket innebär att kommunen inte gör skatteavdrag görs på din lön.

Har du feriearbete hos privat företag kan du via skatteverket behöva hämta Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag. Kontakta din arbetsgivare för mer information om vilka rutiner som gäller för löneutbetalning.

Lön betalas ut baserat på närvaro som har inrapporterats via arbetsledaren. Lön för feriearbete betalas normalt ut den 27:e månaden efter att feriearbete avslutats. Löneutbetalning hos privata arbetsgivare sker enligt företagets egna rutiner och kan därför ske annat datum.