Är ni i behov av sommarjobbare inför sommaren 2020? Vi öppnar länken för anmälan i januari 2020.

Gör din anmälan här!

De som kan anmäla sitt intresse för att ta emot ferieungdomar är kommunala förvaltningar, kommunala stiftelser/bolag, föreningar/organisationer och privata företag.

Ett feriearbete är tre veckor. Den första treveckorsperioden innehåller midsommarveckan och blir kortare än de övriga.

Feriearbetet omfattar 6-8 timmars arbete per dag och 1 timmes obetald lunch. Arbetstiden kan maximalt uppgå till en period om tre veckor 120 timmar. Ungdomar får inte arbeta mellan kl 23.00 och kl 6.00.

Man har rätt till minst 30 minuters rast om arbetsdagen är längre än 4,5 timmar, minst 12 timmars ledigt för nattvila och 36 timmars sammanhängande vila varje vecka.

Ferieperioder 2020

 • Period  1: 15 juni – 5 juli
 • Period 2: 6 juli – 26 juli
 • Period 3: 27 juli – 16 augusti

För att kunna ta emot ferieungdomar via Bodens kommun måste vissa krav uppfyllas:

 • Det ska finnas arbetsuppgifter under hela dagen och perioden, 6-8 timmar arbetsdag
 • Ungdomarna ska ha tillgång till handledning och stöd
 • Ensamarbete får inte förekomma
 • Företaget får inte ha några skulder hos kronofogden
 • Arbetsplatserna ska ha kollektivavtal och vara godkända av berörd facklig organisation
 • Arbetsmiljöverkets lagar och förordningar ska följas, se Arbetsmiljöverket föreskrifter AFS 2018:08

Arbetsplatserna tilldelats ungdomen via samordning av kommunen. Respektive arbetsplats bär arbetsgivaransvaret.

Ta emot ferieungdomar som privat företag

Privata företag som tar emot ferieungdomar får bidrag av kommunen i form av storleken på den timlön exklusive sociala avgifter som kommunen skulle betalat till ungdomen. Arbetsgivarna skall betala avtalsenlig lön för sitt avtalsområde även om kommunens bidrag inte täcker kostnaderna. Bidraget rekvireras efter att ferieperioden är slut.

Lön till ferieungdom

Lönen för feriearbete i kommunens regi är:

 • Ungdom 16 år – 17 år         56 kr/timme
 • Ungdom 18 år – 19 år         61 kr/timme

Om ungdomen arbetar på så kallad obekväm arbetstid ska respektive arbetsplats stå för den extra kostnaden. I beloppet ingår semesterersättning. Löneutbetalning hos privata arbetsgivare sker enligt företagets egna rutiner samt enligt gällande kollektivavtal för respektive bransch.

Lönen betalas ut utifrån hur många timmar ungdomen har arbetat, därför måste du som arbetsgivare rapportera närvaro. Detta gör du på dina sidor på www.feriebas.se/boden/foretag