På JobbCenter kan du som nyanländ flykting med uppehållstillstånd få hjälp vid ankomsten till Bodens kommun.

Det JobbCenter kan hjälpa dig med är myndighetskontakter, att söka bostad, ansöka om förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.

Mottagande av nyanlända som anvisats för bosättning sker i samverkan med en ideell förening som är behjälplig vid ankomsten till kommunen. Vi hjälper den nyanlände till rätta de första dagarna med exempelvis att ledsaga till boendet, till/från skola, vi informerar om var det finns matvaruaffärer och annat man kan tänkas behöva som ny i Bodens kommun.

Svenska språket är nyckeln till etablering i samhället och på arbetsmarknaden. Vuxenutbildningen erbjuder flexibla studielösningar för de som läser svenska för invandrare, hel- eller deltid, dag- eller kvällstid. Det möjliggör att studierna kan kombineras med praktik eller arbete.

Ta kontakt med oss på JobbCenter för mer information.

Soumya Benabdellah

Arbetsmarknadskonsulent

0921-782 72

[email protected]