Arbetsmarknadsinsatser

Vi arbetar aktivt för att alla kommuninvånare ska få möjlighet att få ett arbete. Det sker bland annat genom olika former av arbetsmarknadsinsatser.

Vi kan hjälpa unga och vuxna arbetssökande med individuella insatser såsom praktik, arbetsträning, arbete och stöd. Vår målgrupp är främst unga medborgare (18-30år), nyanlända, långtidsarbetslösa och människor med funktionsnedsättning. Syfte med insatserna är att ge dig chansen att prova på ett arbete, få erfarenhet, motiveras och att utvecklas.

Vi har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen och Bodens kommuns förvaltningar och verksamheter. Är du arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen kan du vara aktuell för att ta del av våra arbetsmarknadsåtgärder.

Målet är att den enskilde ska kunna gå vidare till arbete, utbildning och egenförsörjning.

Samverkan

Är du som företag, förening eller verksamhet intresserad av att samarbeta med oss är du välkommen att höra av dig till oss på 0921-782 77 eller maila oss på [email protected]